Інформація для населення

Новий договір розподілу природного газу є публічним, однаковим для всіх споживачів і не передбачає двостороннього підписання, що значно спрощує процедуру його укладання. Отже, поставивши підпис на заяві приєднанні, і в будь-який спосіб надавши її на адресу ПрАТ «Тернопільміськгаз», споживач засвідчує свою згоду з умовами договору.

В заяві приєднанні міститься інформація щодо газифікованого приміщення, приладів, якими користується споживач, кількості зареєстрованих осіб, а також планові об`єми споживання газу у розрізі календарних місяців, тощо.

В персоніфікованих даних потрібно лише вказати вид об`єкта – квартира або приватний будинок. Окрім цього, споживач має перевірити параметри лічильника газу (вказані на самому лічильнику або в паспорті приладу), перелік газових приладів, опалювальну площу (за наявності опалювального котла) та кількість зареєстрованих осіб.

В кінці заяви, у графі «Відмітка про підписання споживачем цієї заяви-приєднання», споживачу потрібно поставити особистий підпис, прізвище ім`я та по батькові.

З типовим договором розподілу природного газу побутовим споживачам та бланк заяви-приєднання до умов договору можна ознайомитися на нашому сайті tmgaz.te.ua  або сайті НКРЕКП. Для отримання бланку договору, підписаного уповноваженою особою підприємства, треба подати відповідну письмову заяву і споживачу видадуть підписаний екземпляр.

                                               -----             ------             -----

Згідно з вимогами пункту 28 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 №2246 (далі – Правила),

споживач має право на:

 • безперервне отримання газу з відповідними якісними показниками в порядку, передбаченому договором;
 • якісне і своєчасне технічне обслуговування та усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів;
 • отримання послуг з монтажу, технічного обслуговування та ремонту газових приладів і пристроїв, лічильників газу за своєю заявкою;
 • перевірку якісних показників газу та якості надання послуг;
 • зменшення розміру плати у разі погіршення якісних показників газу та зниження тиску газу;
 • отримання інформації щодо тарифів на постачання і транспортування газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газових мереж та методику розрахунку плати за підключення до газових мереж, нормативних та фактичних параметрів якісних показників газу та його тиску у газовій мережі тощо;
 • розірвання договору та/або відшкодування збитків згідно з Порядком відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, а також споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання, яким визначається розмір завданих збитків;
 • повне або часткове припинення газопостачання в опалювальний та міжопалювальний періоди, яке проводиться на підставі письмової заяви споживача, що подається газорозподільному підприємству не пізніше ніж за сім днів до такого припинення, шляхом відключення опалювальних приладів і пристроїв та їх пломбування в установленому порядку;
 • проведення перерахунку за надані послуги з газопостачання за відсутності лічильника газу в разі тимчасової відсутності споживача або членів його сім'ї за основним місцем проживання за період не більш як шість місяців за умови подання в місячний строк з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду газопостачальному підприємству письмової заяви з відповідними підтвердними документами;
 • проведення звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;
 • вибір постачальника природного газу.

Згідно з вимогами пункту 29 Правил

споживач зобов'язаний:

 

 • укласти договір в письмовій формі;
 • пройти інструктаж з безпечного користування газом у побуті, в тому числі ознайомитися з інструкцією з правил безпечного користування газовими приладами і пристроями;
 • виконувати вимоги Правил безпеки систем газопостачання та цих Правил;
 • своєчасно вносити плату за надані послуги з газопостачання;
 • невідкладно повідомляти аварійно-диспетчерську службу газорозподільного підприємства про всі недоліки в роботі системи газопостачання;
 • у разі відсутності лічильника газу письмово повідомляти не пізніше ніж у місячний строк газопостачальне підприємство про всі зміни, що стосуються опалювальної площі, кількості осіб, зареєстрованих у квартирі, приватному будинку, та видів споживання природного газу;
 • раціонально використовувати газ, обережно поводитися з газовими приладами і пристроями;
 • забезпечувати збереження і цілість лічильників газу та пломб на них;
 • утримувати у разі проживання в приватному будинку димові та вентиляційні канали в технічно справному стані (своєчасно проводити їх очищення та перевірку), здійснювати вентиляцію підвальних приміщень та герметизацію вводів інженерних комунікацій (для води, тепла, електрокабелів тощо);
 • не пізніше ніж за сім днів до звільнення приміщення або повного припинення газопостачання письмово повідомити газопостачальне (газорозподільне) підприємство про розірвання договору та розрахуватися за послуги з газопостачання;
 • знімати фактичні показники лічильника газу;
 • безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильники газу, представників газопостачального (газорозподільного) підприємства після пред'явлення ними відповідних службових посвідчень для:
  • локалізації та ліквідації аварійних ситуацій;
  • відключення та заміни газових приладів і пристроїв, усунення порушень і несправностей в їх роботі, проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів, перевірки показань лічильників газу, наявності та цілості пломб на них;
  • демонтажу або монтажу лічильників газу, пов'язаного з проведенням їх планової повірки;
  • звіряння показників фактично використаних у попередньому році та першому півріччі поточного року обсягів природного газу;
  • установлення лічильника газу, що здійснюється з ініціативи та за кошти газопостачальних (газорозподільних) підприємств або за рахунок інших джерел;
 • проводити на вимогу газорозподільного/газопостачального підприємства звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред'являти платіжні документи на вимогу газопостачального/газорозподільного підприємства для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показанням лічильника газу.

 
gasukraine.com.ua

Тернопільміськгаз, 2021

Контакти

ПАТ "Тернопільміськгаз"

46008, м. Тернопіль, Митрополита Шептицького 20
тел: (0352) 25-04-92
е-mail: admin@tmgaz.te.ua

 
 
 
Розробка сайту  Artery.com.ua