Постанова КМУ № 705 від 25 липня 2012 р. "Про визначення гарантованих постачальників природного газу"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
ПОСТАНОВА
 
від 25 липня 2012 р. № 705
 
Київ
 
Про визначення гарантованих постачальників природного газу
 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Установити, що:

гарантованими постачальниками природного газу є суб'єкти господарювання, що в установленому порядку отримали ліцензію на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та провадять діяльність на затвердженій Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, території з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом для споживачів України (крім промислових споживачів, річний обсяг споживання природного газу яких перевищує 3 млн. куб. метрів, та підприємств, що здійснюють виробництво теплової енергії);

гарантованим постачальником природного газу для промислових споживачів, річний обсяг споживання природного газу яких перевищує 3 млн. куб. метрів, та підприємств, що здійснюють виробництво теплової енергії, є Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.

2. У пункті 15 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 27, ст. 1212, № 52, ст. 2070), графу “Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

“відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:

наявність матеріально-технічної бази, що використовуватиметься для провадження відповідного виду господарської діяльності;

освітній і кваліфікаційний рівень працівників, що необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності;

документ, що підтверджує наявність погодженої з газорозподільним (газотранспортним) підприємством абонентської бази споживачів природного газу, яка обов'язково повинна містити перелік споживачів, їх адреси, обсяг споживання, вузли комерційного обліку природного газу, їх тип і клас точності”.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим.

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                          М.АЗАРОВ

 

 
gasukraine.com.ua

Тернопільміськгаз, 2022

Контакти

ПАТ "Тернопільміськгаз"

46008, м. Тернопіль, Митрополита Шептицького 20
тел: (0352) 25-04-92
е-mail: admin@tmgaz.te.ua

 
 
 
Розробка сайту  Artery.com.ua